Elektrické ohradníky   |   Popis ohradníku   |   Často kladené dotazy   |   Kontakty   |   O webu

FAQ

V této sekci naleznete odpovědi na časté otázky z řad našich zákazníků.                          Otázky a odpovědi


 

Jaké minimální napětí by měl mít ohradník? 

   Doporučené minimální napětí závisí na druhu zvířat, pro které je elektrický ohradník určen.

 

Elektrické ohradníky napětí zdrojů

 

 

elektricke ohradniky nahoru

Je elektrický ohradník bezpečný zvířatům, pro která jej plánuji postavit?

   Elektrické ohradníky jsou nejbezpečnější a nejmírnější formou ze všech používaných zemědělských oplocení. I přesto, že ohradníkem prochází vysoké napětí (v řádech tisíců voltů), použitý proud je velmi malý a tudíž je celý ohradník bezpečný. Proud je veden v impulzech pro zajištění možnosti odstoupit od ohradníku při styku s vodičem (jak pro zvíře, tak pro člověka).
   Elektrický ohradník je díky své nepříjemné povaze zvířaty respektován a proto nedochází k pravidelnému a často opakovanému styku. Při správném zapojení a dodržení všech zásad je nepravděpodobné, že by zvíře chtělo ohradník prorazit a tím způsobit škodu.  Navíc ohrady neobsahují ostré a nebezpečné části, o které by se mohlo zvíře zranit, čímž se eliminuje případná škoda.

 

elektricke ohradniky nahoru

Cítí zvířata bolest při styku s ohradníkem?

   Jistě už jste někdy chodili po koberci s vysokým vlasem a při styku s kovovým uzemněným předmětem (např. topení, sporák, vod. baterie, aj.) jste dostali jiskřivou ránu. Zažil to jistě každý. Při hlubším zamyšlení, většina z nás dojde k faktu, že to je spíše nepříjemná a překvapivá zkušenost, než bolestivý zážitek. Přitom tato statická jiskra mívá napětí okolo 5000V, což je více než dvojnásobek průměrného napětí v ohradníku. S jistotou lze tedy říct, že zvířata šok nepociťují bolestivě.

   Mnohé studie dokázaly, že je třeba minimálně 700 V pro proražení odporu chlupů, kůže nebo paznehtů u krátkosrstých zvířat. Menší napětí zvíře nepocítí, ohradník by tedy byl neúčinný. Většina výrobců doporučuje minimální hodnoty napětí okolo 2000 V (výjimka u prasat kdy je doporučováno jen 1000V). Když se vrátíme k příkladu s jiskrou, je zřejmé, že její výboj by nezastavil 350 kg jelena v žádném případě.

 

elektricke ohradniky nahoru

Může elektrická ohrada rušit signály telefonních linek či elektrického vedení?

   Není prokázáno, že by tomu tak bylo. Přesto je v dodatcích normy ČSN EN 6335-2-76, aby uzemnění bylo umístěno minimálně 10 metrů od nejbližšího uzemnění telekomunikačních linek, či vedení vysokého napětí.

 

elektricke ohradniky nahoru

Škodí časté napojovaní/navazování vodiče mému elektrickému ohradníku?

   Ano, každý volně navázaný spoj vodičů v oplocení může způsobit ztrátu v řádech stovek voltů. Když pak vynásobíte počet svárů třemi sty, získáte hrubý odhad ztrát. Může se nakonec stát, že Váš ohradník nebude ani trochu účinný.
   Pokud není zbytí a vodiče musíme navázat. Výrazně doporučujeme zakoupit speciální spojky pro konkrétní typy vodiče. V nejhorším případě je možné spoj důkladně omotat vodivým drátem, tím se ztráty redukují.

 

elektricke ohradniky nahoru

Bude mít zima vliv na funkčnost elektrického ohradníku?

   Chladné počasí zásadní vliv na funkčnost ohradníku nemá. V případě, že napadne sníh nebo země zmrzne, je tato situace jiná. Sníh působí jako izolant a proto nedochází ke zpětnému svodu impulzu do zdroje a tím se stává ohradník neúčinným. Stejně tak zmrzlá země nevede proud a dochází k podobnému problému. Proto většina chovatelů a farmářů elektrických ohradníků v zimě nepoužívá.
    Existuje možnost jak zapojit ohradník i v zimě, vyžaduje to však další dodatečné náklady. Pod stávající ohradník nainstalujeme ještě jeden drát, zpravidla holý, zhruba ve vzdálenosti 5 – 10 cm (v závislosti na síle napětí, vyšší voltáž potřebuje vyšší odstup, aby nedocházelo k samovolnému svodu). Tento vodič připojíme na zemnící tyče nebo přímo na kolík Zem do zdroje. Jakmile se zvíře ohradníku dotkne, nenastane svod do země, ale impulz je veden zpět druhým vodičem a tím se zajistí funkčnost celé ohrady.

   Upozorňujeme, že tomuto zapojení je třeba věnovat čas a náležitou pozornost, aby fungovalo tak jak má.

 

elektricke ohradniky nahoru

Je třeba ohradník zapojovat do kruhu, tj. přivést vodič zpět k začátku ohrady?

   Není. Dokončení okruhu je provedeno při styku zvířete s vodičem. Ohradník tedy nemusí být uzavřen v kruhu a můžete ho zakončit kdekoli.

 

elektricke ohradniky nahoru

Je nutné umisťovat pojistky proti blesku (tzv. bleskojistky) na každý živý vodič ohradníku?

   Není. Většinou je umisťována jednorázová nebo obnovitelná bleskojistka těsně za zdroj. Tím je zaručeno, že jsou všechny vodiče chráněný. Lepší zdroje mívají pojistky proti blesku již zabudované v sobě. Jejich opětovná aktivace může být složitá, a proto je doporučeno užívat alespoň jedné externí bleskojistky.

   Tím ale nevylučujeme použití více bleskojistek na každý vodič zvlášť, neboť v případě, že jedna vypadne, zbytek vodičů zůstane pod proudem a zajistí kontinuální funkčnost ohradníku.

 

elektricke ohradniky nahoru

Co může způsobit snížení napětí u elektrického ohradníku?

   Existuje mnoho faktorů, které snižují účinnost ohradníků. Jsou to zejména:

 - vysoké porosty v okolí vodičů – v případě, že se tráva nebo jiné cizí předměty dotýkají vodičů, dochází k neplánovanému svodu a tím se část energie ztrácí. Pokud se tak stává na více místech, ztratí se proud a napětí úplně. Je třeba okolí ohrady pečlivě udržovat.

 - rozbité a nekvalitní izolátory – izolátory jsou důležitou součástí, zamezují nechtěnému svodu energie po sloupcích a tím značně prodlužují účinnou délku ohradníku při stejném zdroji.

 - rezavé vodiče – rez zásadně zvyšuje odpor jednotlivých vodičů, čímž se zkracuje jejich max. účinná délka. Vysoký odpor zabraňuje průtoku vyšších napětí a proudů.

 - spojování jednotlivých vodičů – jak bylo uvedeno výše, navazování vodičů způsobuje značné ztráty napětí. Je třeba užívat kvalitních speciálních spojek pro vodiče.

    Všechny uvedené skutečnosti se souhrnně nazývají „zatížení plotu“, který se obvykle měří v ohmech a je přímo úměrný všem svodům v ohradníku plus samotný odpor drátů.

 

elektricke ohradniky nahoru

Jaká je životnost trvalého elektrického ohradníku?

   Správně instalovaný ohradník s kvalitními vodiči má životnost okolo 40 let. Pro srovnání, ohrada z ostnatého drátu má životnost cca 7 – 12 roků, při zajištění stejné pevnosti. Vzhledem k faktu, že elektrický ohradník je bezpečnější pro zvířata a nepotřebuje tolik kotvících sloupků, vyplatí se investovat do kvalitních vodičů s vysokou odolností v tahu.

 

elektricke ohradniky nahoru

Lanka a dráty mého ohradníku jsou neustále povislé. Jak můžu předejít opakovanému vypínání vodičů?

   Ideální je na každý vodič nainstalovat jednu nebo více samo-vypínacích teplotních pružin, které jsou běžně k dostání. Tím se zajistí optimální natažení při rozdílných teplotách při pohybu v obou směrech stupnice.